Els nombres decimals

Si la unitat es divideix en 10 parts iguals, cadascuna d’elles és una dècima; si es divideix en 100 parts iguals, s’obtenen centèsimes. I, si seguim, apareixen
mil·lèsimes, deumil·lèsimes, centmil·lèsimes, milionèsimes…

Una centena té 10 desenes, cada desena té 10 unitats, cada unitat té 10 dècimes, cada dècima té 10 centèsimes, cada centèsima té 10 mil·lèsimes…

nombres-decimals

VÍDEO EXPLICATIU

Sumar i restar nombres decimals

La Pilar ha comprat una muntura nova per a les ulleres, una funda i un col·liri per als ulls. Si ha pagat amb un bitllet de 50 euros, quant li van tornar?

Screenshot_2

ACTIVITATS AMB DECIMALS

ENLLAÇ ACTIVITAT

CÀLCUL MENTAL AMB DECIMALS (Tria  paquets del número 54 al 72)

 

1- Mitjana

La mitjana és la suma de totes les dades, dividida entre el nombre total de dades. Es calculen depenent de com vinguin ordenades les dades.
Exemple:
Quina és la mitjana de les edats d’Andrea i els seus cosins?

media_aritmetica_ejemplo

2- Moda

La moda d’un conjunt de dades és la dada que més vegades es repeteix, és a dir, aquell que té major freqüència absoluta. Es denota per Mo. En cas d’existir dos valors de la variable que tinguin la major freqüència absoluta, hi hauria dues modes. Si no es repeteix cap valor, no existeix moda.

– Exemple1:

Quin és la dada que més es repeteix en l’exemple anterior?

La dada que més es repeteix és l’1, és el que té major freqüència absoluta (4 vegades).

La moda del nombre de germans és 1

– Exemple 2:

2, 3, 4, 5 , 6 , 9

En aquest conjunt de dades no existeix cap valor que es repeteixi, per tant, aquest conjunt de valors no té moda.

– Exemple 3:

1, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9

Mo= 1, 5, 9

Si en un grup hi ha dos o diverses puntuacions amb la mateixa freqüència i aquesta freqüència és la màxima, té diverses modes.

 JOC 1

JOC 2

JOC 3