Un cal·ligrama és un tipus de poema visual. És un text, de vegades tan sols una frase o paraula, generalment poètic, en què s’utilitza la disposició de les paraules, la tipografia o la cal·ligrafia per tal de representar el contingut del poema. Les paraules que composen el poema dibuixen o formen un personatge, un animal, un paisatge o qualsevol objecte imaginable.

caligrma

RECURS ON-LINE

El web Typedrawing ens facilita la feina a l’hora de fer els nostres cal•ligrames. Només, hem d’escriure el text i, a continuació, triar el tipus de lletra i el color.

Farem el dibuix i veurem com es va escrivint el nostre text. Al final podrem reproduir-lo, desar-lo i enviar-lo a un amic.

WEB PER FER CAL·LIGRAMES

 WEB AMB CAL·LIGRAMES

G/J                   TG/TJ
El so de la g de gerro es pot escriure de dues maneres:

 
  • g davant de “e” i “i
exemples: gerro i girafa
  • j davant de “a“, “o” i “u
exemples: jaqueta, joc, jugar
 Screenshot_1
X, IX
Per representar el so de la “x” de xocolata:

  • S’escriu “x” a principi de paraula i darrere consonant. Exemple: xarop, porxo.
  • S’escriu “ix” entre vocals i a final de paraula. Exemple: rebaixa, eix.


TX, IG

  • S’escriu “tx” entre vocals i a final de paraula. Exemple: cotxe, esquitx.
  • S’escriu “ig” a final de paraula. Exemple: estoig.

 

ACTIVITAT G-J

ACTIVITAT TG-TJ

ACTIVITAT TX-IG

ACTIVITAT (G-J)  (TG-TJ)

ACTIVITAT G-J

MOLTES ACTIVITATS